Opłaty
Opłaty za usługi ustalane są indywidualnie z Klientem w zależności od wielkości i specyfiki firmy jak również wybranej formy obsługi.

Ceny minimalne netto za miesięczną obsługę firmy:

Obsługa księgowa

księgi rachunkowe

do 30 dokumentów od 500,00 zł
30-70 dokumentów od 1000,00 zł
powyżej 70 dokumentów od 1300,00 zł

księga przychodów i rozchodów

do 30 dokumentów od 200,00 zł
30-70 dokumentów od 300,00 zł
powyżej 70 dokumentów od 400,00 zł

ewidencja ryczałtu/karta podatkowa

do 30 dokumentów od 100,00 zł
30-70 dokumentów od 200,00 zł
powyżej 70 dokumentów od 300,00 zł


Obsługa kadrowo-płacowa

ustalane indywidualnie w zależności od liczby pracowników 20,00-50,00 zł
obsługa umowy zlecenia 10,00-30,00 zł

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: bilans@marciniuk.pl
lub tel. (25) 644 35 95, kom. 609 496 393