Księgowość
Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę księgową, w skład której wchodzi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów,
 • sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń do celów podatku VAT,
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywanie Zakładowych Plantów Kont,
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych,
 • opracowywanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania
 • przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.

Wymienione czynności oraz wiele innych wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze usługi. Istnieje również możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7.

Podatki
W zakresie usług podatkowych proponujemy przede wszystkim konsultacje w zakresie prawa podatkowego i księgowości
(dla klientów, którym prowadzimy księgowość usługi te są świadczone bezpłatnie).

Staramy się w ramach prawa i naszych możliwości pomóc w zmniejszeniu obciążeń podatkowych.

ZUS i płace
Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa płac.

Prowadzimy profesjonalną obsługę płac i rozliczeń z ZUS. Dla klientów, dla których prowadzimy księgowość jest to usługa dodatkowa. Może być też prowadzona niezależne dla firmy, która chce powierzyć biuru tylko obsługę płac i rozliczeń z ZUS.

W skład tej usługi wchodzi:

 • sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.),
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie elektronicznej,
 • drukowanie przelewów na składki ZUS oraz wynagrodzenia pracowników.


Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów zakres naszych usług dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.